Лого бизнес-школы Ирины Ставицкой

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

БИЗНЕС-ШКОЛА ИРИНЫ СТАВИЦКОЙ

т. +38 099 734 98 45   

БИЗНЕС-ШКОЛА ИРИНЫ СТАВИЦКОЙ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОРТФОЛИО курса «Кадровое делопроизводство» 

     Умова:

   Іванова Ольга Іванівна, інспектор відділу кадрів, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дитина народилася 15.10.2015.

            10.02.2017 народжується друга дитина.

            Іванова О.І. хоче оформити відпустку по догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку.

1. Чи може перебувати жінка у двох відпустках одночасно?

      У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 12.07.2010 N 201/13/116-10 «Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо народилася друга дитина» зазначено, що «чинним законодавством не передбачено оформлення одночасно двох відпусток по догляду за першою та другою дитиною віком до трьох років».

2. Як жінці отримати відпускні по вагітності та пологам за другою дитиною?

         У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 12.07.2010 N 201/13/116-10 «Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо народилася друга дитина» зазначено, що коли жінка, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, народила другу дитину, їй оплачується листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не оформляється. Наказ про надання відпустки по догляду за другою дитиною має бути видано з наступного дня після дати виповнення першій дитині трьох років.

    Отже, щоб жінці отримати відпускні по вагітності та пологам за другою дитиною, їй необхідно надати роботодавцю листок непрацездатності по вагітності та пологам.

3. Які накази треба оформити кадровику за даними умовами і коли жінка повинна вийти на роботу?

       Оформлення за даними умовами повинно відбуватися згідно ст.179, 181 КЗпП України, ст.17, 18, 20 Закону України «Про відпустки», враховуючи роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України (лист від 22 листопада 2010 року № 235/06/186-10 «Щодо оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, копія або витяг з якого подається до органу праці і соціального захисту для призначення допомоги по догляду за дитиною» та лист від 12.07.2010 N 201/13/116-10 «Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо народилася друга дитина»), ін.

    3.1. У ст.179 КЗпП України зазначено, що жінкам надається оплачувана відпустка у звязку з вагітністю та пологами на підставі медичного висновку. Отже, не передбачено оформлення наказу. Але для зручності обліку відпусток наказ можна оформити. При цьому жінка подає листок непрацездатності по вагітності та пологам та заяву.

      Якщо Іванова О.І. народила першу дитину 15.10.2015 та за умови що пологи відбулися вчасно, то листок непрацездатності з 07.08.2015.

                                                                                                                                   Зразок 1

Генеральному директору ТОВ «Компас»

Петрову О.Б.

спеціаліста відділу кадрів

Іванової Ольги Іванівни

 

Заява

       Прошу надати мені відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 07.08.2015. Листок непрацездатності додаю.

 

07.08.2015  ____________  О.І. Іванова

 

                                                                                                                                                       

     

                                                                                                                                     Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАС”

НАКАЗ

07.08.2015            м.Київ              № 68-К

 

Про надання відпустки у зв’язку

з вагітністю та пологами Івановій О.І.

          НАКАЗУЮ:

     Надати Івановій Ользі Іванівна, інспектору відділу кадрів, відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами тривалістю 126 к.д. (сто двадцять шість календарних дні) з 07.08.2015 по 10.12.2015.

 

Підстави: заява Іванової О.І. від 07.08.2015,

лист тимчасової непрацездатності серія № від 07.08.2015,

протокол №7 від 07.08.2015 засідання комісії соціального страхування.

 

Генеральний директор

ТОВ «Компас»_________________  О.Б. Петров

                                     М.П.

З наказом ознайомлена: ______________  О.І. Іванова

 

3.2. Керуючись ст.181 КЗпП України та ст. 20 Закону України «Про вiдпустки», вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається за заявою жiнки повнiстю або частково в межах установленого перiоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

         Отже, Іванова О.І. повинна подати заяву хоча б 10 грудня 2015 року що з 11 грудня 2015 вона хоче перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Кадровик видає відповідний наказ.

 

 Зразок 3

Генеральному директору ТОВ «Компас»

Петрову О.Б.

спеціаліста відділу кадрів

Іванової Ольги Іванівни

 

Заява

         Прошу надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 11.12.2015.

 

10.12.2015  ____________   О.І. Іванова

 

 

 

Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАС”

НАКАЗ

23.08.2016            м.Київ             № 116-К

 

Про надання відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку Івановій О.І.

         Враховуючи норми ст.179 КЗпП України, ст.18 Закону України «Про відпустки»

         НАКАЗУЮ:

     Надати Івановій Ользі Івановні, інспектору відділу кадрів, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 11.12.2015 до 15.10.2018.

 

Підстави: заява Іванової О.І. від 10.12.2015,

Свідоцтво про народження дитини серія…№….від 15.10.2015,

протокол №16 від 10.12.2015 засідання комісії соціального страхування.

 

Генеральний директор

ТОВ «Компас» ______________  О.Б. Петров

                                    М.П.

З наказом ознайомлена: ____________ О.І. Іванова 

 

3.3. Перебуваючи у відпустці по догляду за першою дитиною до досягнення нею 3-річного віку Іванова О.І. народжує другу дитину 10.02.2017.

        Іванова О.І. повинна надати:

  1.  роботодавцю листок непрацездатності по вагітності та пологам для оплати,
  2. заяву не пізніше 15.10.2018 року щодо відпустки по догляду за другою дитиною до досягнення нею трьох років.
  3. кадровик видає наказ, що з 16.10.2018 року Іванова О.І. у відпустці по догляду за другою дитиною до досягнення нею трьох років (відповідно до листа Мінпраці від 12 липня 2010 р. № 201/13/116-10 наказ про надання відпустки по догляду за другою дитиною має бути видано наступного дня після дати виповнення першій дитині трьох років.)

 

                                                                                         Зразок 5

Генеральному директору ТОВ «Компас»

Петрову О.Б.

спеціаліста відділу кадрів

Іванової Ольги Іванівни

 

Заява

     Прошу надати мені відпустку для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку з 16.10.2018.

 

15.10.2018 ____________  О.І. Іванова

 

                                                                                                                                        

Зразок 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАС”

НАКАЗ

16.10.2018           м.Київ            № 148-К

 

Про надання відпустки по догляду
за другою дитиною до досягнення нею 
трирічного віку Івановій О.І.

          Враховуючи норми ст.179 КЗпП України, ст.18 Закону України «Про відпустки»

          НАКАЗУЮ:

      Надати Івановій Ользі Івановні, інспектору відділу кадрів, відпустку по догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку з 16.10.2018 до 10.02.2020.

 

Підстави: заява Іванової О.І. від 15.10.2018,

Свідоцтво про народження дитини серія…№….від 10.02.2017,

протокол №19 від 16.10.2018 засідання комісії соціального страхування.

 

Генеральний директор

ТОВ «Компас"______________ О.Б. Петров

                                  М.П.

З наказом ознайомлена:_____________ О.І. Іванова 

 

           Іванова О.І. повинна стати до роботи 11.02.2020 (відповідно до листа Мінпраці від 22 листопада 2010 року № 235/06/186-10 жiнка, яка повнiстю використала своє право на вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, має стати до роботи наступного дня пiсля дня, в якiй дитинi виповниться три роки).

4. Які накази треба оформити кадровику за умови, що жінка виходить на роботу до закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

            Правові відносини між працівником, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох (шести) років, і роботодавцем ускладнюються тим, що на період такої відпустки роботодавець вимушений прийняти на роботу іншого працівника (для заміни того, який знаходиться у відпустці). У зв’язку ж з достроковим виходом на роботу жінки або іншої особи, яка має право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працівник, який прийнятий для її заміни, підлягає звільненню. Тому день подання заяви про переривання відпустки і достроковий вихід на роботу не можуть збігатися, оскільки до виходу на роботу потрібно встигнути видати відповідний наказ та звільнити працівника, якого прийняли на роботу для заміни відсутнього в останній день відпустки того працівника, для заміни якого його було прийнято на роботу (тобто в день, що передує дню виходу на роботу працівника, який перебуває у відпустці) (№4 (88) 2015 / Трудові правовідносини)

 

                                                                                                                                     Зразок 7

Генеральному директору ТОВ «Компас»

Петрову О.Б.

спеціаліста відділу кадрів

Іванової Ольги Іванівни

 

Заява

     Прошу дозволу перервати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 01.11.2019 і стати до роботи з повним тижневим навантаженням.

 

28.10.2019 ____________  О.І. Іванова

 

 

                                                                                                                                       Зразок 8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАС”

НАКАЗ

31.10.2019          м.Київ             № 108-К

 

Про переривання відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку Іванової О.І.

           Враховуючи норми ст.181 КЗпП України

           НАКАЗУЮ:

      Перервати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Іванової Ольги Іванівни, спеціаліста відділу кадрів, надану їй згідно наказу №148-К від 16.10.2018, з 01.11.2019 у зв’язку з виходом на роботу з повним тижневим навантаженням.

Підстави: заява Іванової О.І. від 28.10.2019.

 

Генеральний директор

ТОВ «Компас»  ________________  О.Б. Петров

                                     М.П.

З наказом ознайомлена:_____________ О.І. Іванова