Лого бизнес-школы Ирины Ставицкой

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

БИЗНЕС-ШКОЛА ИРИНЫ СТАВИЦКОЙ

т. +38 099 734 98 45   

БИЗНЕС-ШКОЛА ИРИНЫ СТАВИЦКОЙ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОРТФОЛИО курса «Делопроизводство и документооборот» 

ЗМІСТ

1.  Загальні положення.

2.  Підстави для видання.

3.  Основні етапи створення наказу.

4.  Реквізити наказу та особливості їх оформлення.

     4.1.Заголовок до наказу.

     4.2.Текст наказу.

      4.3. Нумерація сторінок.

     4.4. Додатки

5. Погодження наказу.

     5.1. Віза.

     5.2. Гриф погодження.

     5.3. Гриф затвердження.

6. Підписання наказу.

7. Доведення наказу до виконавців.

     7.1. Виконання наказу.

8. Інформаційно-довідкова робота з наказами.

9. Додаток.

 

  1.  Загальні положення

Дана Інструкція регламентує порядок підготовки наказів директора  ТОВ «____________»    та строків їх виконання.

Дана Інструкція діє в головному офісі ТОВ «_____________» .

 

Визначення понять:

 

(далі по тексту - Товариство).

Директор

(далі по тексту – керівник Товариства).

Накази директора

(далі по тексту – накази / накази «по підприємству»).

Проект наказу

Документ що знаходиться в процесі підготовки та погодження  в Товаристві

Наказ

Документ, що після погодження з відповідними структурними підрозділами Товариства, підписаний керівником Товариства та зареєстрований відповідальним працівником.

Виконавець / ініціатор наказу

Працівник, що є виконавцем або ініціатором даного наказу

 

Вимоги цієї Інструкції в обов’язковому порядку розповсюджуються на накази
 «по підприємству» керівника Товариства.

Ініціювати підготовку наказу може як безпосередньо директор Товариства, так і будь-який структурний підрозділ за дорученням директора Товариства.

Головним розпорядчим документом Товариства є наказ, що в межах своєї компетенції видає директор Товариства (з метою вирішення основних та оперативних завдань, що стоять перед Товариством) відповідно до підпункту ___ пункту _____ Статут Товариства. 

Наказ – це правовий документ, що видається керівником Товариства в межах його компетенції. Вимоги викладені в наказі обов’язкові для виконання. Він стосується принципових питань роботи медичного центру, на нього можна посилатися при виконанні своїх повноважень.

Накази «По підприємству», тобто з питань діяльності Товариства (що в себе включають відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів  - накази з основної діяльності (ОД)  та накази з адміністративно-господарський питань (АГП):

  • утворення, реорганізація, ліквідація, перейменування, зміни діяльності Товариства;
  • постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій;
  • заохочення (преміювання);
  • надання матеріальної допомоги;
  • накладення дисциплінарного стягнення.
  • поточних завдань директора Товариства.
  • рух працівників Товариства.

ОЗ - (основні засоби), стосуються питань переміщення основних засобів (введення в експлуатацію та списання) в Товаристві.

Продолжение следует…..

Внимание !!!!! Прослушав курс «Делопроизводство и документооборот» у Вас в портфолио будут все виды документов, составленные Вами, согласно инструкции, деловые письма и инструкция общего делопроизводства компании, а также инструкция по составлению приказов.